Mõõtkava teguri arvutus FireFoxis
Selleks, et mõõdetud joone horisontaalprojektsioon
redutseerida ellipsoidile ja sealt projektsioonitasandile,
tuleb see korrutada ühendatud mõõtkava teguriga (MKT).