GEO moodulid
GEO programm koosneb mitmest moodulist.
Peamiseks osaks on programmi põhimoodul, mis on piisav vahend
kolmemõõtmeliseks maamõõtmiseks ja katastrimõõdistamiseks. Kui on vaja aga joonestada horisontaale, arvutada ruumalasid, projekteerida teid ja tunneleid, siis nende kõigi jaoks on eraldi GEO lisamoodulid.Võrgutasandusmoodul sisaldab plaanilist ja kõrguselist mõõdistusvõrgu tasandamist. Valida saab erinevate tasandusviiside vahel sõltuvalt kindelpunktide ja mõõdistus-punktide täpsusest. Peale tasandamist on võimalik hinnata mõõtmiste täpsust ja usaldusväärsust.


Maastikumudelite moodul sisaldab kõiki digitaalse maastikumudeli loomiseks, redigeerimiseks ja ruumala arvutusteks vajalikke funktsioone. Samakõrgusjooni saab luua vabaltvalitud intervalliga otse maastikumudelist. Maastikumudelist saab luua ka maastikulõikeid ja –profiile.Teejoonte moodul võimaldab kasutada kõiki funktsioone alates lihtsatest teejoonte arvutustest kuni keerukamate 3D-funktsioonideni. Kasutades võimsaid graafilisi ja arvulisi abivahendeid saab väga lihtsalt arvutada ja luua tasandiandmeid, profiile ja lõikeid, mida on vaja kolmedimensionaalse teekirjelduse saamiseks. Programmi teejoonte moodulit saab kasutada ka teiste joonekujuliste objektide puhul, näiteks tunnelid ja äärekivid.


Tunnelimoodul on unikaalne programmisüsteem, mis tagab digitaliseeritud tunneli üle täieliku kontrolli. Unikaalne tunnelimudel ja ulatuslikud ruumalaarvutused annavad piiramatud võimalused tunnelite kontrolliks ja uurimiseks igas vormis. Teoreetiliste tunnelite disain toimub graafiliste ja numbriliste abivahendite abil väga lihtsalt.


Uuemates versioonides on programmi tegijad suurendanud ühilduvust teiste joonestusprogrammidega. Põhiliselt on liigutud AutoCad-i poole, mida on võimalik ära tunda GEO-s failide vahetamises, mis sarnaneb AutoCad-i kihtide vahetamisele. Lisaks on võimalik GEO-s otse avada ja luua AutoCad-i laiendiga dwg ja dxf faile.